1. Komplet body + legi 122 chaber Helen 124zł
2. Komplet czzpka + komin jagoda Haydi 49zł

RAZEM:  173zł